ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

ทำเนียบผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการ
กรมทหารราบที่  ๒๕

  AW-006พันเอก เกรียงไกร ศรีรักษ์

 ผู้บังคับการกรมหทารราบที่ ๒๕

   AW-002                   ผู้พัน(ตัวจssssริง)

   พันเอก เฉลิมพร ขำเขียว                  พันเอก ฐิติพงษ์ อินวะษา

  รองผู้บังคับการกรมหทารราบที่ ๒๕ (๑)                   รองผู้บังคับการกรมหทารราบที่ ๒๕ (๒)

                AW-001

ทำเนียบผู้บังคับบัญชากรมทหารราบที่  ๒๕ (อดึต – ปัจจุบัน)
๑.พันเอก  สมเจตน์   ทรัพย์สมบูรณ์                                                              ตั้งแต่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๒๕
๒.พันเอก  ยินยง  วัฒนวิกร                                                                         ตั้งแต่  ๒  ตุลาคม  ๒๕๒๕
๓.พันเอก  วิเศษ  ศิริวัฒนกุล                                                                     ตั้งแต่  ๑๔ กุมภาพันธ์   ๒๕๒๖
๔.พันเอก สุนทร  วินิจฉัยกุล                                                                      ตั้งแต่  ๗ พฤศจิกายน  ๒๕๒๙
๕.พันเอก ปรีดา  พิบูลศักดิ์                                                                           ตั้งแต่  ๒๒ ตุลาคม   ๒๕๓๒
๖.พันเอก ฟ้อย  รักเรือง                                                                               ตั้งแต่  ๑๒ พฤษภาคม   ๒๕๓๕
๗.พันเอก  วิศิษฏู์  สมานันตกุล                                                                   ตั้งแต่  ๑๑ พฤศจิกายน   ๒๕๓๗
๘.พันเอก อุดมชัย   ธรรมสาโรรัชต์                                                               ตั้งแต่  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๔๐
๙.พันเอก ปรีดา  พลายอยู่วงษ์                                                                 ตั้งแต่  ๑๑ พฤษภาคม  ๒๕๔๔
๑๐.พันเอก เดชา  กิ่งวงษา
ตั้งแต่  ๑ ตุลาคม  ๒๕๔๔
๑๑.พันเอก มนัส คงแป้น                                                                           ตั้งแต่  ๒๖ ตุลาคม  ๒๕๔๗
๑๒.พันเอก วรพล  วิศรุตพิชญ์                                                                   ตั้งแต่   ๑๔ ตุลาคม   ๒๕๔๙
๑๓.พันเอก พรศักดิ์   พูลสวัสดิ์                                                                   ตั้งแต่ กรกฏาคม  ๒๕๕๒ – ปัจจุบัน
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s